x

Wybierz Punkt Pobrań, w których chciałbyś wykonać badania.

x Duża liczba badań w wybranym Punkcie Pobrań

W wybranej przez Ciebie placówce czas oczekiwania na pobranie krwi może być wydłużony z powodu obsługi również pacjentów szpitalnych. Zalecamy wybranie Punktu Pobrań na . który jest oddalony o ok. od pierwotnie wybranego.

WYBRANY PRZEZ CIEBIE Punkt Pobrań


ZALECANY Punkt Pobrań


DO -20% NA WYBRANE PAKIETY I BADANIA SPRAWDŹ

Powielone badanie

Dodajesz do koszyka badanie XXX, które jest już zawarte w pakiecie/pakietach YYY, który jest już dodany do koszyka.

Masz dwie możliwości:

anuluj dodanie badania do koszyka

usuń z koszyka konflikty i dodaj wybrane badanie

Dodajesz do koszyka pakiet XXX, który zawiera w sobie badanie/badania YYY, które jest już dodane do koszyka.

Masz dwie możliwości:

anuluj dodanie pakietu do koszyka

usuń z koszyka konflikty i dodaj wybrany pakiet

Strona główna > Posiew kału (91.821/831)

Kliknij tutaj aby wybrać Punkt Pobrań.
Dopiero wtedy będziesz mógć zobaczyć ceny
oraz dodać wybrane pozycję do koszyka.

Wysyłam

Błąd:

ALAB laboratoria Sp. z o.o.

ul. Stępińska 22/30
00-739 Warszawa

E-mail: info@alab.com.pl


Wybierz województwo, aby uzyskać dane kontaktowe do Działów Obsługi Klienta

Przygotowanie do badań

Posiew kału (91.821/831)

Aby sprawdzić
cenę
Wybierz Punkt Pobrań
 • Charakterystyka badania

  Posiew ogólny kału jest badaniem dedykowanym osobom z podejrzeniem zakażenia układu pokarmowego. Obejmuje ocenę materiału pod kątem potencjalnie chorobotwórczych bakterii tlenowych: Salmonella sp, Shigella sp. Yersinia sp., Aeromonas sp., Plesiomonas sp. W skład badania wchodzi antybiogram.

  Zakażenia pokarmowe występują powszechnie na całym świecie. Związane są głównie ze spożyciem pokarmów zawierających patogenne drobnoustroje: wirusy, bakterie, pasożyty. Dochodzi do nich w ciągu całego roku, chociaż w przypadku niektórych drobnoustrojów obserwuje się sezonowość. 

  Objawy kliniczne

  Infekcyjne choroby przewodu pokarmowego mogą przybrać różny obraz kliniczny, ale w większości przypadków zakażenie powoduje pojawienie się biegunki. Biegunka  manifestuje się oddawaniem półpłynnego, płynnego lub wodnistego stolca częściej niż trzy razy dziennie. W stolcu mogą pojawiać się patologiczne składniki takie jak śluz, ropa, krew.

  W przebiegu zakażenia mogą pojawiać się również inne symptomy choroby, takie jak: wymioty, skurcze jelit, gorączka, bóle głowy.

  Czynniki etiologiczne infekcji przewodu pokarmowego 

  Wirusy: rotawirusy, adenowirusy, norowirusy

  Bakterie: Salmonella sp., Shigella sp., Campylobacter sp., Escherichia coli (szczepy biegunkowe), C. difficile, Yersinia sp., Aeromonas sp., Plesiomonas sp.

  Pasożyty: Giardia lamblia, Entamoeba histolytica, Cryptosporidium parvum

  Diagnostyka

  Żaden z przedstawionych wyżej symptomów zakażenia nie jest swoisty i nie ogranicza się jedynie do choroby zakaźnej, dlatego rozpoznanie przyczyny zaburzeń przewodu pokarmowego jest trudne do ustalenia wyłącznie na podstawie objawów klinicznych. Identyfikację czynnika zakaźnego umożliwiają badania mikrobiologiczne. 

  Szybkość i prawidłowa identyfikacja czynnika zakaźnego ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia odpowiedniej terapii. Niewłaściwe postępowanie pacjentem może być przyczyną nie tylko przewlekłych objawów ze strony układu pokarmowego, ale może również prowadzić  do rozwoju procesu chorobowego w innych narządach wewnętrznych. 

  Posiew ogólny kału 

  Badanie ogólne kału jest wstępnym badaniem bakteriologicznym flory przewodu pokarmowego. Pozwala na ocenę materiału pod kątem potencjalnie chorobotwórczych bakterii tlenowych: Salmonella sp, Shigella sp. Yersinia sp., Aeromonas sp., Plesiomonas sp. Badanie obejmuje wykonanie antybiogramu.

  Wskazania do wykonania badania 

  • objawy utrzymująceBadanie polega na posiewie dost się ponad 2 tygodnie, 
  • przypadki o ciężkim przebiegu, 
  • obecność krwi w kale, 
  • gorączka,
  • objawy po powrocie z krajów o zwiększonym ryzyku zachorowania, 
  • wystąpienie ogniska epidemicznego.

  Próbka

  Pacjent nie powinien być w trakcie antybiotykoterapii, a w przypadku wcześniejszego przyjmowania antybiotyku, próbkę należy pobrać co najmniej tydzień po terapii. Próbką do badania jest kał pobrany do specjalnego sterylnego pojemnika dostępnego w Punkcie Pobrań ALAB laboratoria lub w aptece. Do pojemnika należy przenieść materiał zmieniony chorobowo – fragmenty zawierające krew, śluz, ropę. 

  Opis badania

  • arczonej próbki kału na specjalne pożywki bakteriologiczne. W posiewie wykrywane są i identyfikowane potencjalnie patogenne bakterie tlenowe: Salmonella sp., Shigella sp., Yersinia sp., Aeromonas sp., Plesiomonas sp. W przypadku wykrycia w/w bakterii określana jest ich lekowrazliwość (antybiogram). 

  Badanie nie obejmuje różnicowania szczepów Escherichia coli.

  Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania. Świeżą próbkę kału, najlepiej zawierającą krew, śluz lub ropę, należy pobrać do sterylnego pojemnika odebranego w punkcie pobrań lub zakupionego w aptece.

Aby pobrać kartę
badania
Wybierz Punkt Pobrań