Jakub Morze

Lekarz, badacz wizytujący w Harvard T.H. Chan School of Public Heath. Doktorant w Katedrze Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Do jego głównych zainteresowań należy epidemiologia chorób przewlekłych oraz medycyna prewencyjna, szczególnie w kontekście chorób sercowo-naczyniowych i cukrzycy.

Artykuły tego autora: