Krzysztof Filipiak

Profesor doktor habilitowany nauk medycznych. Kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych, hipertensjologii, farmakologii klinicznej; wieloletni pracownik Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (prodziekan, prorektor, przewodniczący Rady Dyscypliny Nauk Medycznych), obecnie rektor Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, były Prezes Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, obecnie Prezes Polskiego Towarzystwa Postępów Medycyny – Medycyna XXI; były redaktor naczelny „Kardiologii Polskiej”; Fellow of European Society of Cardiology (FESC) od 2009 roku, Gubernator na Polskę Międzynarodowego Towarzystwa Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej; klinicysta, naukowiec, nauczyciel akademicki, propagator wiedzy medycznej - jeden z najczęściej obserwowanych polskich profesorów medycyny w mediach społecznościowych.

Artykuły tego autora: