Krzysztof Wójcik

Mgr biotechnologii medycznej, Specjalista ds. alergii w HVD Life Sciences, Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Artykuły tego autora: