Badanie genetyczne
mikrobioty jelitowej

Wykonaj diagnostykę dysbiozy jelitowej opartą na 48 kluczowych markerach bakteryjnych

...

FloraGen - diagnostyka dysbiozy jelitowej

Jedyne w Polsce badanie genetyczne mikrobioty jelitowej
z oznaczeniem 48 kluczowych markerów bakteryjnych!

Czym jest
dysbioza jelitowa?
Rola mikrobioty jelitowej
Dla kogo jest badanie
FloraGEN?
Jak wygląda
wynik badania?
Przygotowanie do badania
+ konsultacja wyniku
Unikatowa technologia
GA-map®
FAQ
Innowacyjne badanie
mikrobioty jelitowej

Czym jest dysbioza jelitowa?

Dysbioza jest definiowana jako odbiegająca od normy, przejściowa lub trwała zmiana w profilu bakteryjnym jelit tworzących mikrobiotę jelitową.


Przewlekła i nieleczona dysbioza, w której dochodzi do wzrostu, kolonizacji i zwiększenia przepuszczalności potencjalnie szkodliwych bakterii w jelitach, prowadzi do stanu zapalnego jelita.

Utrata równowagi w populacji mikrobioty jelitowej może doprowadzić do dysfunkcji układu odpornościowego jelit oraz dać początek wielu chorobom, nie tylko przewodu pokarmowego.

...

Rola mikrobioty jelitowej

Trawienie i metabolizm

...

Bakterie jelitowe biorą udział w procesie trawienia, wchłaniania a także fermentacji niektórych składników pokarmowych (np. niestrawionych węglowodanów), z których organizm czerpie dodatkową energię. Poprawiają również motorykę jelit.

Nastrój/Zdrowie psychiczne

...

Oś mózg-jelito to dwukierunkowy szlak sygnalizacji. Mikrobiota jelitowa moduluje czynności układu nerwowego poprzez sygnał wysyłany przez nerw błędny do ośrodkowego układu nerwowego (OUN) – wpływając na nasze zachowanie m.in. nastrój, lęk, depresję.

Odporność

...

Mikrobiota przewodu pokarmowego stymuluje system odpornościowy w zwalczaniu drobnoustrojów chorobotwórczych - chroni przez namnażaniem oraz neutralizuje niektóre patogeny. Ochronne bakterie jelitowe (Lactobacillus, Bifidobacterium) produkują kwas mlekowy, utrzymując korzystne lekko kwaśne pH i konkurują z patogenami (np. C. difficile, Candida) o składniki odżywcze, sprawiając, że mają one mniejszą możliwość przetrwania.

Balans hormonalny

...

Bakterie jelitowe uczestniczą nie tylko w syntezie witamin (z grupy B oraz witaminę K), ale również hormonów. Mikrobiota jelitowa może wydzielać neurotransmitery, które modulują stężenie hormonów w organizmie wpływając na utrzymanie równowagi hormonalnej.

Homeostaza organizmu

...

Prawidłowy skład ilościowy i jakościowy bakterii mikrobioty jelitowej określa się stanem eubiozy. Stan ten gwarantuje utrzymanie właściwej przepuszczalności bariery jelitowej oraz zachowanie homeostazy, czyli szeroko rozumianego dobrostanu organizmu.

Rola mikrobioty jelitowej

Trawienie i metabolizm

...

Bakterie jelitowe biorą udział w procesie trawienia, wchłaniania a także fermentacji niektórych składników pokarmowych (np. niestrawionych węglowodanów), z których organizm czerpie dodatkową energię. Poprawiają również motorykę jelit.

Nastrój/Zdrowie psychiczne

...

Oś mózg-jelito to dwukierunkowy szlak sygnalizacji. Mikrobiota jelitowa moduluje czynności układu nerwowego poprzez sygnał wysyłany przez nerw błędny do ośrodkowego układu nerwowego (OUN) – wpływając na nasze zachowanie m.in. nastrój, lęk, depresję.

Odporność

...

Mikrobiota przewodu pokarmowego stymuluje system odpornościowy w zwalczaniu drobnoustrojów chorobotwórczych - chroni przez namnażaniem oraz neutralizuje niektóre patogeny. Ochronne bakterie jelitowe (Lactobacillus, Bifidobacterium) produkują kwas mlekowy, utrzymując korzystne lekko kwaśne pH i konkurują z patogenami (np. C. difficile, Candida) o składniki odżywcze, sprawiając, że mają one mniejszą możliwość przetrwania.

Balans hormonalny

...

Bakterie jelitowe uczestniczą nie tylko w syntezie witamin (z grupy B oraz witaminę K), ale również hormonów. Mikrobiota jelitowa może wydzielać neurotransmitery, które modulują stężenie hormonów w organizmie wpływając na utrzymanie równowagi hormonalnej.

Homeostaza organizmu

...

Prawidłowy skład ilościowy i jakościowy bakterii mikrobioty jelitowej określa się stanem eubiozy. Stan ten gwarantuje utrzymanie właściwej przepuszczalności bariery jelitowej oraz zachowanie homeostazy, czyli szeroko rozumianego dobrostanu organizmu.

Dla kogo przeznaczone jest badanie FloraGEN?

Badanie FloraGEN można wykonywać u każdej osoby, która chciałaby sprawdzić swój profil bakteryjny jelit, podejrzewając u siebie stan dysbiozy lub chcąc go wykluczyć.


Badanie FloraGEN umożliwia również diagnostykę dysbiozy, która towarzyszy wielu jednostkom chorobowym – między innymi przewodu pokarmowego czy chorobom autoimmunologicznym, dlatego też wykonanie badanie rekomendowane jest:

...

Dla osób z chorobami i dolegliwościami układu pokarmowego m.in. zespołem jelita drażliwego, nieswoistymi zapaleniami jelit (Choroba Leśniowskiego-Crohna)

...

Dla osób cierpiących na schorzenia autoimmunologiczne: alergia, astma, cukrzyca, choroby tarczycy, choroby metaboliczne, RZS

...

Dla osób cierpiących na zaburzenia psychiczne np. depresję, zaburzenia nastroju, bezsenność - jak pokazują badania naukowe dysbioza może wpływać na powstawanie i przebieg tych zaburzeń

...

Dla osób, u których występują czynniki ryzyka rozwoju dysbiozy tj.: przebyta antybiotykoterapia, stosowanie NLPZ, inhibitorów pompy protonowej, stosowanie nieprawidłowo zbilansowanych diet, spożywanie wysoko przetworzonej żywności, przewlekły stres, brak aktywności fizycznej oraz otyłość

Jak wygląda wynik badania?

Finalne wyniki pacjenta prezentowane są w postaci łatwego do odczytania raportu, który uwzględnia aż 48 wybranych markerów bakteryjnych (patrz poniżej – przykładowy raport).


W literaturze i na podstawie licznych prowadzonych badań laboratoryjnych wykazano, że wybrane bakterie mają duże znaczenie dla funkcjonowania mikrobioty jelitowej oraz potencjalnego rozwoju dysbiozy. W raporcie z wyniku pacjenta zaprezentowane zostały opracowane graficzne dane dotyczące wszystkich badanych markerów.

Pobierz przykładowy raport
...

Przygotowanie do badania
+ konsultacja wyniku

Przygotowanie do badania


1
Materiałem do badania FloraGEN jest próbka kału pobierana przy użyciu specjalnego zestawu.
2
Badanie FloraGEN dostępne jest punktach ALAB laboratoria w całej Polsce. W celu uzyskaniu zestawu do wykonania badania należy skontaktować się wcześniej z wybranym punktem pobrań.
3
Test FloraGEN nie wymaga specjalnego przygotowania. Pacjent powinien stosować zwyczajową dietę. Nie ma potrzeby odstawiania leków, które na stałe się przyjmuje.

W przypadku antybiotykoterapii zaleca się odczekać minimum miesiąc (przy ciężkich terapiach – trzy miesiące) od ostatniej dawki antybiotyku, aby w teście uzyskać obraz właściwej mikrobioty jelitowej.

Konsultacja wyniku


W ramach wykonanego badania pacjentowi przysługuje konsultacja ze specjalistą, który dokona interpretacji wyniku. Pozą analizą wyniku badania, pacjent otrzyma odpowiednie rekomendacje dotyczące dalszego postępowania (np. zalecenia dietetyczne, celowana probiotykoterapia lub wskazane zostaną inne formy leczenia).

Kup badanie
...

Unikatowa technologia
GA-map®

Zasada technologii GA-map® polega na pomiarze obecności wybranych bakterii jelitowych i obliczeniu za pomocą algorytmu odchylenia w składzie mikrobioty bakteryjnej pacjenta w porównaniu do zdrowej populacji referencyjnej*. Analiza DNA mikrobioty jelitowej pacjenta w badaniu FloraGEN uwzględnia 48. kluczowych markerów bakteryjnych, które mają duże znaczenie dla zdrowia, a ich rola w zaburzeniach czynności jelitowych jest potwierdzona badaniami zarówno laboratoryjnymi jak i klinicznymi. Każdy marker bakteryjnego DNA został zaprojektowany do identyfikacji różnych gatunków lub grup bakterii, np. Faecalibacterium prausnitzii (gatunek), Lactobacillus (rodzaj), Clostridia (klasa) oraz Proteobacteria (typ), w oparciu o ich sekwencję 16S rRNA. Dzięki temu, możliwe jest wykrycie ponad 300 bakterii z różnych kategorii taksonomicznych. Badanie FloraGEN dzięki użytej technologii GA-map® stanowi wiodące rozwiązanie w charakterystyce profilu bakteryjnego ludzkiej mikrobioty jelitowej oraz w diagnostyce dysbiozy.

*Populacja referencyjna: grupa przypadkowo wybranych osób nieokazujących symptomów żołądkowo-jelitowych w wieku 18-70 lat. POBIERZ ULOTKĘ O TECHNOLOGII
BADANIA FloraGEN

FAQ

Na skład mikrobioty jelitowej oraz jej zaburzenia mogą mieć wpływ różne czynniki tj.

  1. Dieta np. niekontrolowana dieta redukcyjna czy dieta z dużą ilością produktów wysokoprzetworzonych.
  2. Niehigieniczny tryb życia (przewlekły stres, brak ruchu, palenie papierosów czy spożycie alkoholu).
  3. Dolegliwości i choroby przewlekłe (patrz punkt Dla kogo przeznaczone jest badanie FloraGEN?)
  4. Stosowanie leków tj. antybiotyki, niesteroidowe leki przeciwzapalane tzw. NLPZ (np. kwas acetylosalicylowy, fenylobutazon, diklofenak, ibuprofen, naproksen), inhibitory pompy protonowej (np. omeprazol, pantoprazol) - powszechnie stosowane przy dolegliwościach górnego odcinka przewodu pokarmowego (tj. zgaga, refluks czy choroba wrzodowa żołądka), a także leki antydepresyjne, psychotropowe, psychotyczne.

Jak pokazują obserwacje z okresu pandemii na skład mikrobioty jelitowej może mieć również wpływ wirus SARS-CoV-2.

Oczywiście, badanie zostało zaprojektowane tak, aby uzyskany wynik był miarodajny. Monitorując wyniki kilka razy w trakcie leczenia, można obserwować zmiany profilu mikrobioty jelitowej u pacjenta.

Markery bakteryjne obecne w panelu zostały specjalnie wyselekcjonowane spośród markerów przebadanych w grupach osób chorych i zdrowych. Na podstawie publikacji naukowych oraz dzięki konsultacjom ze specjalistami w tej dziedzinie, wybrane zostały bakterie, które wykazują najwyższą korelację z rozwojem zespołu jelita drażliwego i nieswoistego zapalenia jelit.

Nie ma przeciwskazań do wykonywania testu FloraGEN u dzieci, jednak aktualnie brakuje danych, do których można byłoby porównać wynik młodego pacjenta. W standardzie analizy badania FloraGEN wynik pacjenta porównywany jest z wynikami populacji referencyjnej osób dorosłych (tj. grupa przypadkowo wybranych osób nieokazujących symptomów żołądkowo-jelitowych w wieku 18-70 lat). Dlatego też, obecnie badanie FloraGEN rekomendowane jest dla osób od wieku nastoletniego, których dieta zbliżona jest do diety osoby dorosłej. Planowane są badania z populacją referencyjną dzieci, aby uzyskać punkt odniesienia dla wyników badań osób poniżej 18 r.ż.

Test FloraGEN nie wymaga specjalnego przygotowania.

Pacjent powinien stosować zwyczajową dietę. Nie ma potrzeby odstawiania leków, które na stałe się przyjmuje. Uzyskany wynik będzie profilem jelitowym pacjenta na dany moment życia z uwzględnieniem ewentualnego wpływu leków na skład mikrobioty jelitowej. W przypadku antybiotykoterapii zaleca się odczekać minimum miesiąc (przy ciężkich terapiach – trzy miesiące) od ostatniej dawki antybiotyku, aby w teście uzyskać obraz właściwej mikrobioty jelitowej.

Innowacyjne badanie mikrobioty jelitowej

...

Badanie genetyczne profilu bakteryjnego jelit

Technologia GA-map®

... Kup badanie

Przeczytaj artykuły w Centrum Wiedzy

Zespół jelita nadwrażliwego
Czym jest zespół jelita drażliwego i jakie badania wykonać, gdy podejrzewamy tę dolegliwość?
Postaw na zdrowe jelita!
Dlaczego mikrobiota jelitowa jest tak ważna? Jak zapewnić jej sprawne funkcjonowanie?
Badanie moczu w kierunku dysbiozy
Czym jest dysbioza jelitowa i kto jest najbardziej narażony na jej występowanie?

Dlaczego ALAB laboratoria

... kup badania online,
wykonaj od ręki
w Punkcie Pobrań
... możliwość
rezerwacji online
terminu pobrania
... wybrane
Punkty Pobrań
czynne w weekendy
... blisko 570
Punktów Pobrań
w całej Polsce
... ponad 3500
badań
w ofercie
... wykonujemy
ponad 35 mln
badań rocznie
... najwyższa
jakość
i wiarygodność

Newsletter

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z nowościami, prowadzonymi akcjami profilaktycznymi i praktycznymi poradami medycznymi.