x

Wybierz Punkt Pobrań, w których chciałbyś wykonać badania.

x Duża liczba badań w wybranym Punkcie Pobrań

W wybranej przez Ciebie placówce czas oczekiwania na pobranie krwi może być wydłużony z powodu obsługi również pacjentów szpitalnych. Zalecamy wybranie Punktu Pobrań na . który jest oddalony o ok. od pierwotnie wybranego.

WYBRANY PRZEZ CIEBIE Punkt Pobrań


ZALECANY Punkt Pobrań


DO -20% NA WYBRANE PAKIETY I BADANIA SPRAWDŹ

Powielone badanie

Dodajesz do koszyka badanie XXX, które jest już zawarte w pakiecie/pakietach YYY, który jest już dodany do koszyka.

Masz dwie możliwości:

anuluj dodanie badania do koszyka

usuń z koszyka konflikty i dodaj wybrane badanie

Dodajesz do koszyka pakiet XXX, który zawiera w sobie badanie/badania YYY, które jest już dodane do koszyka.

Masz dwie możliwości:

anuluj dodanie pakietu do koszyka

usuń z koszyka konflikty i dodaj wybrany pakiet

Strona główna > Skryning leków

Kliknij tutaj aby wybrać Punkt Pobrań.
Dopiero wtedy będziesz mógć zobaczyć ceny
oraz dodać wybrane pozycję do koszyka.

Wysyłam

Błąd:

ALAB laboratoria Sp. z o.o.

ul. Stępińska 22/30
00-739 Warszawa

E-mail: info@alab.com.pl


Wybierz województwo, aby uzyskać dane kontaktowe do Działów Obsługi Klienta

Przygotowanie do badań

Skryning leków

Aby sprawdzić
cenę
Wybierz Punkt Pobrań
 • Kiedy i w jakim celu

  Tę kompleksową analizę, w skład której wchodzi ponad 4000 związków, wykonuję się w celu wykazania bądź wykluczenia narażenia na substancje psychoaktywne, w tym leki, należące do różnych grup chemicznych.  Badanie wykonujemy kiedy istnieje podejrzenie o nadużywanie bądź narażenie na substancje psychoaktywne nieznanego pochodzenia i o niezdefiniowanym składzie.

 • Przygotowanie do badań

  Materiałem do badania jest mocz. Materiał do oceny powinien byc pobrany nie później niż 72 h od momentu narażenia na substancję. Czas oczekiwania 10 dni roboczych.

   

 • Charakterystyka badania

  Szczegółowy skład badania:

  • amfetamina i pochodne
  • leki analgetyczne
  • leki przeciwdepresyjne
  • leki hipotensyjne
  • leki uspokajające
  • leki nasenne
  • leki neuroleptyczne
  • opiaty
  • opioidy
  • narkotyki projektowane „dopalacze”
  • Pochodne fenyloetyloaminy: amfetamina, metamfetamina, MDA, MDMA, MDEA, MBDB, BDB, PMA, PMMA, HMMA, MDAI, hordenina, 2-aminoindan, 6-APB, 4-fluoroamfetamina, 4-fluorometamfetamina, 4-metyloamfetamina, efedryna, pseudoefedryna, norefedryna, norpseudoefedryna, metiopropamina, beta-metoksyfenyloetyloamina, beta-k-2C-B, 5-EAPB, 4-hydroksyamfetamina)
  • Katynony: benzedron, katynon, metkatynon, mefedron, flefedron, metedron, MDPV, metylon, butylon, nafyron, pentylon, pentedron, MDPPP, 4-MPHP, 3,4-dimetylokatynon, 4-etylometkatynon, 4-metyloetkatynon, alfa-PBP, alfa-PVP, alfa-PVT)
  • Piperazyny: benzylopiperazyna, 1-metylo-3-fenylopiperazyna, N-3-metylobenzylopiperazyna, 1,3-chlorofenylopiperazyna, 1,2-metoksyfenylopiperazyna, fluorofenylopiperazyna, m-trifluorofenylopiperazyna)
  • Inne: ketamina, norketamina, dehydronorketamina, lidokaina, metylofenidat, etylofenidat, kwas ritalinowy, trazodon, 3,4-CTMP, N,N-dietylotryptamina, metoksetamina)
  • Benzodiazepiny: adinazolam, alprazolam, alfa-OH-alprazolam, bentazepam, bromazepam, 3-OH-bromazepam, brotizolam, chlordiazepoksyd, demoksepam, klobazam, norklobazam, klonazepam, 7-aminoklonazepam, klonazolam, kloniprazepam, diazepam, nordiazepam, oksazepam, temazepam, diklazepam, estazolam, etizolam, dechloroetizolam, flunitrazepam, 7-aminoflunitrazepam, norflunitrazepam, flunitrazolam, flubromazepam, 3-OH-flubromazepam, flubromazolam, flurazepam, 1-OH-etyloflurazepam, halazepam, dezalkiloflurazepam, ketazolam, delorazepam, lorazepam, lormetazepam, meklonazepam, medazepam, metizolam, midazolam, alfa-OH-midazolam, nifoksypam, nimetazepam, 7-aminonimetazepam, nitrazepam, 7-aminonitrazepam, nitrazolam, fenazepam, 3-OH-fenazepam, piwoksazepam, prazepam, pyrazolam, tetrazepam, nortetrazepam, triazolam, alfa-OH-triazolam.
  • leki „Z”: zaleplon, 5-oksy-zaleplon, zolpidem, zolpidem-6-COOH, zolpidem-fenylo-4-COOH, zopiklon, norzopiklon, N-tlenek zopiklonu, 2-amino-5-chloropirydyna (metabolit zopiklonu).

   

  Badanie  wykonywane wysokosprawną chromatografią cieczową sprzężona z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS)

   

   

Aby pobrać kartę
badania
Wybierz Punkt Pobrań