x

Wybierz punkt pobrań, w których chciałbyś wykonać badania.

x

Duża liczba badań w wybranym punkcie pobrań

W wybranej przez Ciebie placówce czas oczekiwania na pobranie krwi może być wydłużony z powodu obsługi również pacjentów szpitalnych. Zalecamy wybranie punktu pobrań na . który jest oddalony o ok. od pierwotnie wybranego.

WYBRANY PRZEZ CIEBIE PUNKT POBRAŃ


ZALECANY PUNKT POBRAŃ


Twój koszyk - podgląd


Twój koszyk jest pusty.

przejdź do wyszukiwarki badań

0 Koszyk (0.00zł)

Powielone badanie

Dodajesz do koszyka badanie XXX, które jest już zawarte w pakiecie/pakietach YYY, który jest już dodany do koszyka.

Masz dwie możliwości:

anuluj dodanie badania do koszyka

usuń z koszyka konflikty i dodaj wybrane badanie

Dodajesz do koszyka pakiet XXX, który zawiera w sobie badanie/badania YYY, które jest już dodane do koszyka.

Masz dwie możliwości:

anuluj dodanie pakietu do koszyka

usuń z koszyka konflikty i dodaj wybrany pakiet

Strona główna > Badania > SARS-CoV-2 Antigen

Kliknij tutaj aby wybrać punkt pobrań.
Dopiero wtedy będziesz mógć zobaczyć ceny
oraz dodać wybrane pozycję do koszyka.

Wysyłam

Błąd:

ALAB Laboratoria Sp. z o.o.

ul. Stępińska 22/30
00-739 Warszawa

E-mail: info@alab.com.pl


Wybierz województwo, aby uzyskać dane kontaktowe do Działów Obsługi Klienta

SARS-CoV-2 Antigen

Aby poznać cenę,
wybierz punkt pobrań
Zobacz kartę badania,
wybierz punkt pobrań
 • Kiedy i w jakim celu

  COVID testing fundamentals ALAB laboratoria performs tests at Sample Collection Points with increased sanitary regime. The test sample is nasopharyngeal swab OR SALIVA. Please inform our staff if you want to have saliva test.


  You can make an appointment online. During registration please select the "PCR i Antygen COVID".

   

  The detection of SARS-CoV-2 virus antigen in nasopharyngeal samples, or in saliva,  is to confirm the presence of an active coronavirus.

  The antigen test can be only used in the early stage of infection. Its sensitivity is highest during the period of intensive multiplication of the virus in the nasopharynx, that is, a few days before the onset of disease symptoms and during symptoms up to 5-7 days after their appearance.

   

  The test is recommended for:

   

  • people with typical symptoms that may indicate COVID-19 disease;
  • people who may have been in contact with SARS-CoV-2 infected, but do not meet the criteria for performing RT-PCR tests,
  • people especially vulnerable because of work conditions (e.g. in workplaces, boarding houses, sports teams, etc.)

  ----------------------------------

  Badania wykonujemy w Punktach Pobrań o podwyższonym reżimie sanitarnym.

  Wykrywanie antygenu wirusa SARS-CoV-2 w próbkach pobranych z nosogardzieli lub ze śliny ma na celu potwierdzenie obecności aktywnego koronawirusawirusa.

  Test antygenowy znajduje zastosowanie we wczesnej fazie infekcji. Jego czułość jest najwyższa w okresie intensywnego namnażania wirusa w nosogardzieli, czyli na kilka dni przed wystąpieniem objawów chorobowych i w trakcie objawów do 5-7 dni od ich pojawienia.

   

  Wykonanie badania jest wskazane w przypadku:

  • osób z objawami, które mogą wskazywać na chorobę COVID-19
  • osób, które mogły mieć kontakt z zakażonymi SARS-CoV-2, ale nie spełniają kryteriów wykonania badań RT-PCR,
  • osób szczególnie narażonych w celu wykluczenia kontaktu z wirusem SARS-CoV-2 (np. w zakładach pracy,
   internatach, ekipy sportowe itp.)

   

   

 • Przygotowanie do badań

  • Preparation for testing approximately 3 hours before the examination, it is recommended to refrain from taking any fluids, food, medications and also brushing your teeth.

  ------------------------------------

  • na około 3 godziny przed badaniem zaleca się powstrzymać od przyjmowania płynów, jedzenia, leków i mycia zębów
 • Charakterystyka badania

  The test sample is a nasopharyngeal swab, or saliva, taken by trained personnel. An immunochromatographic test is performed from the obtained material, in which the nucleocapsid protein, characteristic of the SARS-CoV-2 virus, is detected.
  The presence of this protein indicates a positive result. The test is CE certified and is intended for professional use only as an aid in the diagnosis of COVID-19.

   

  •     A positive test result with high probability indicates active infection with SARS-CoV-2 virus and high patient infectivity.
  •     A negative test result should be interpreted in conjunction with symptoms and epidemiological history.

   

  Antigen tests that are performed on symptomatic patients are the same basis for confirming SARS-CoV-2 coronavirus infection as PCR genetic tests.

   

  More about SARS-CoV-2 testing at: click here

  "In accordance with the ordinance of the Council of Ministers on the establishment of certain restrictions, orders and bans in connection due to an epidemic of February 26, 2021 (Journal of Laws of 2021, item 367), each PCR and antigen result towards SARS -Cov-2 is reported to the EWP system"

  --------------------------------

  Próbką do badania jest wymaz z nosogardzieli lub ślina pacjenta. Z pozyskanego materiału wykonywany jest test immunochromatograficzny, w którym wykrywane jest białko nukleokapsydu, charakterystyczne dla wirusa SARS-CoV-2. Obecność tego białka oznacza wynik dodatni.

   

  Test posiada certyfikat CE i jest przeznaczony tylko do użytku profesjonalnego jako pomoc w diagnozie COVID-19.

  • Wynik dodatni testu z dużym prawdopodobieństwem wskazuje na aktywne zakażenie wirusem SARS-CoV-2
   i wysoką zakaźność pacjenta.
  • Wynik ujemny testu należy interpretować w połączeniu z objawami oraz wywiadem epidemiologicznym.

   

  Testy antygenowe, które są wykonywane u pacjentów objawowych, są taką samą podstawą potwierdzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 jak testy genetyczne PCR.

  „Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
  z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 26 lutego 2021 r. ( Dz.U. z 2021 r. poz. 367), każdy wynik PCR oraz antygenu w kierunku SARS-CoV-2 jest raportowany do systemu EWP.”