x

Wybierz Punkt Pobrań, w których chciałbyś wykonać badania.

x Duża liczba badań w wybranym Punkcie Pobrań

W wybranej przez Ciebie placówce czas oczekiwania na pobranie krwi może być wydłużony z powodu obsługi również pacjentów szpitalnych. Zalecamy wybranie Punktu Pobrań na . który jest oddalony o ok. od pierwotnie wybranego.

WYBRANY PRZEZ CIEBIE Punkt Pobrań


ZALECANY Punkt Pobrań


DO -20% NA WYBRANE PAKIETY I BADANIA SPRAWDŹ

Powielone badanie

Dodajesz do koszyka badanie XXX, które jest już zawarte w pakiecie/pakietach YYY, który jest już dodany do koszyka.

Masz dwie możliwości:

anuluj dodanie badania do koszyka

usuń z koszyka konflikty i dodaj wybrane badanie

Dodajesz do koszyka pakiet XXX, który zawiera w sobie badanie/badania YYY, które jest już dodane do koszyka.

Masz dwie możliwości:

anuluj dodanie pakietu do koszyka

usuń z koszyka konflikty i dodaj wybrany pakiet

Strona główna > Grupa krwi, Rh (E65)

Kliknij tutaj aby wybrać Punkt Pobrań.
Dopiero wtedy będziesz mógć zobaczyć ceny
oraz dodać wybrane pozycję do koszyka.

Wysyłam

Błąd:

ALAB laboratoria Sp. z o.o.

ul. Stępińska 22/30
00-739 Warszawa

E-mail: info@alab.com.pl


Wybierz województwo, aby uzyskać dane kontaktowe do Działów Obsługi Klienta

Przygotowanie do badań

Grupa krwi, Rh (E65)

Aby sprawdzić
cenę
Wybierz Punkt Pobrań
 • Charakterystyka badania

  Celem badania jest oznaczenia grupy krwi w układzie AB0 oraz alloprzeciwciał odpornościowych w układzie RHD. Wskazane wykonanie przed zabiegiem operacyjnym i przed porodem.

  Na erytrocytach występuje wiele swoistych antygenów, przy czym najważniejszym jest układ grup głównych (AB0) i układ Rh. Obecność antygenu A lub B decyduje o przynależności do jednej z 4 podstawowych grup (A, B, AB, i 0). Natomiast w osoczu krwi znajdują się naturalne przeciwciała skierowane przeciwko nieobecnemu antygenowi w krwinkach. Przynależność do określonej grupy krwi jest dla człowieka cechą stałą i niezmienną przez całe życie.

  Zmiana grupy krwi może, ale nie musi nastąpić po przeszczepieniu szpiku kostnego, ponieważ nowy szpik wytwarza krwinki czerwone z antygenami dawcy. Oprócz antygenów A i B dość duże znaczenie ma również antygen D. Jeżeli ktoś ma w swojej krwi antygen D, określany jest jako „Rh-dodatni”. U osoby „Rh-ujemnej” antygen D nie występuje. Krew i jej składniki powinno przetaczać się zgodnie przynajmniej z układem AB0 i Rh. Tylko w nagłych przypadkach jest dopuszczone przetaczanie krwi innej grupy np. tzw. uniwersalnej 0 Rh (-).

  Przygotowanie do badań:

  Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania, nie trzeba być na czczo.
   

Aby pobrać kartę
badania
Wybierz Punkt Pobrań
Kupując to badanie w pakiecie, oszczędzasz!
PAKIET KOBIETY W CIĄŻY (zawiera 16 badań)