x

Wybierz Punkt Pobrań, w których chciałbyś wykonać badania.

x Duża liczba badań w wybranym Punkcie Pobrań

W wybranej przez Ciebie placówce czas oczekiwania na pobranie krwi może być wydłużony z powodu obsługi również pacjentów szpitalnych. Zalecamy wybranie Punktu Pobrań na . który jest oddalony o ok. od pierwotnie wybranego.

WYBRANY PRZEZ CIEBIE Punkt Pobrań


ZALECANY Punkt Pobrań


DO -20% NA WYBRANE PAKIETY I BADANIA SPRAWDŹ

Powielone badanie

Dodajesz do koszyka badanie XXX, które jest już zawarte w pakiecie/pakietach YYY, który jest już dodany do koszyka.

Masz dwie możliwości:

anuluj dodanie badania do koszyka

usuń z koszyka konflikty i dodaj wybrane badanie

Dodajesz do koszyka pakiet XXX, który zawiera w sobie badanie/badania YYY, które jest już dodane do koszyka.

Masz dwie możliwości:

anuluj dodanie pakietu do koszyka

usuń z koszyka konflikty i dodaj wybrany pakiet

Strona główna > Triglicerydy (O49)

Kliknij tutaj aby wybrać Punkt Pobrań.
Dopiero wtedy będziesz mógć zobaczyć ceny
oraz dodać wybrane pozycję do koszyka.

Wysyłam

Błąd:

ALAB laboratoria Sp. z o.o.

ul. Stępińska 22/30
00-739 Warszawa

E-mail: info@alab.com.pl


Wybierz województwo, aby uzyskać dane kontaktowe do Działów Obsługi Klienta

Przygotowanie do badań

Triglicerydy (O49)

Aby sprawdzić
cenę
Wybierz Punkt Pobrań
  • Charakterystyka badania

    Badanie TG (triglicerydy w surowicy) jest pomocne w ocenie ryzyka rozwoju choroby niedokrwiennej serca. Jest częścią składową profilu lipidowego, wykonywaną podczas badań kontrolnych lub w przypadku leczenia wysokiego poziomu trigilcerydów, tzw. hipertriglicerydemii.

    Triglicerydy powstają w ustroju na drodze estryfikacji glicerolu przez kwasy tłuszczowe. Stanowią główną formę magazynowania kwasów tłuszczowych i faktycznie są głównym źródłem energii u ludzi. Triglicerydy są magazynowane w komórkach tłuszczowych, skąd są uwalniane do krążenia w stanie poresorbcyjnym. Oznaczenie triglicerydów stosuje się w diagnostyce i leczeniu chorób związanych z metabolizmem lipidów. Zwiększone stężenie TG wiąże się ze zwiększonym ryzykiem choroby wieńcowej. Ponadto hipertriglicerydemii często towarzyszy obecność innych lipidowych i nielipidowych czynników ryzyka.

Aby pobrać kartę
badania
Wybierz Punkt Pobrań