Wyszukaj placówkę

Duża liczba badań w wybranym Punkcie Pobrań

W wybranej przez Ciebie placówce czas oczekiwania na pobranie krwi może być wydłużony z powodu obsługi również pacjentów szpitalnych. Zalecamy wybranie Punktu Pobrań na . który jest oddalony o ok. od pierwotnie wybranego.

WYBRANY PRZEZ CIEBIE Punkt Pobrań


ZALECANY Punkt Pobrań


DO -20% NA WSZYSTKIE PAKIETY BADAŃ SPRAWDŹ

Powielone badanie

Dodajesz do koszyka badanie XXX, które jest już zawarte w pakiecie/pakietach YYY, który jest już dodany do koszyka.

Masz dwie możliwości:

anuluj dodanie badania do koszyka

usuń z koszyka konflikty i dodaj wybrane badanie

Dodajesz do koszyka pakiet XXX, który zawiera w sobie badanie/badania YYY, które jest już dodane do koszyka.

Masz dwie możliwości:

anuluj dodanie pakietu do koszyka

usuń z koszyka konflikty i dodaj wybrany pakiet

Sklep > Autoimmunologia > P/c przeciwko swoistej kinazie tyrozyny (MuSK)

Kliknij tutaj aby wybrać Punkt Pobrań.
Dopiero wtedy będziesz mógć zobaczyć ceny
oraz dodać wybrane pozycję do koszyka.

Wysyłam

Błąd:

ALAB laboratoria Sp. z o.o.

ul. Stępińska 22/30
00-739 Warszawa

E-mail: info@alab.com.pl


Wybierz województwo, aby uzyskać dane kontaktowe do Działów Obsługi Klienta

Przygotowanie do badań

P/c przeciwko swoistej kinazie tyrozyny (MuSK)

Aby sprawdzić
cenę
Wybierz Punkt Pobrań
  • Kiedy i w jakim celu

    Oznaczenie przeciwciał skierowanych przeciw mięśniowo-specyficznemu receptorowi kinazy tyrozyny anty-MuSK jest stosowane w diagnostyce miastenii.

    Miastenia (ang. myasthenia gravis, MG) jest nabytą chorobą autoimmunizacyjną, współistniejącą z innymi chorobami autoimmunizacyjnymi, jak: choroby tarczycy, reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń rumieniowaty, łuszczyca itd., charakteryzująca się szybkim zmęczeniem i osłabieniem mięśni szkieletowych (nużliwością). Przyczyną MG jest proces autoimmunizacyjny skierowany przeciwko receptorom acetylocholinowym.

    U chorych stwierdza się obecność przeciwciał przeciw receptorom acetylocholiny, AChR-ab (ang. acetylcholine receptor autoantibody), w mianie zależnym od nasilenia/ remisji choroby i współistnieniem grasiczaka. U 15-20% chorych na MG z pełnymi objawami klinicznymi nie stwierdza się obecności przeciwciał anty-AChR. Przypadki takie noszą nazwę seronegatywnej MG. U 8-70% chorych na seronegatywną MG stwierdza się natomiast obecność przeciwciał anty-MuSK , skierowanych przeciw mięśniowo-specyficznemu receptorowi kinazy tyrozyny (ang. muscle-specific kinase, MuSK). Anty-MuSK występują nieco częściej u młodych kobiet, ale stwierdza się je także u mężczyzn i ludzi starszych. Nie stwierdzono ich występowania u chorych z grasiczakami, a obraz histopatologiczny grasicy u chorych anty-MuSK-pozytywnych jest prawidłowy, dlatego przeprowadzenie u nich tymektomii nie przynosi poprawy.

  • Charakterystyka badania

    Materiałem do badania jest krew.

Aby pobrać kartę
badania
Wybierz Punkt Pobrań