x

Wybierz Punkt Pobrań, w których chciałbyś wykonać badania.

x Duża liczba badań w wybranym Punkcie Pobrań

W wybranej przez Ciebie placówce czas oczekiwania na pobranie krwi może być wydłużony z powodu obsługi również pacjentów szpitalnych. Zalecamy wybranie Punktu Pobrań na . który jest oddalony o ok. od pierwotnie wybranego.

WYBRANY PRZEZ CIEBIE Punkt Pobrań


ZALECANY Punkt Pobrań


DO -20% NA WYBRANE PAKIETY I BADANIA SPRAWDŹ

Powielone badanie

Dodajesz do koszyka badanie XXX, które jest już zawarte w pakiecie/pakietach YYY, który jest już dodany do koszyka.

Masz dwie możliwości:

anuluj dodanie badania do koszyka

usuń z koszyka konflikty i dodaj wybrane badanie

Dodajesz do koszyka pakiet XXX, który zawiera w sobie badanie/badania YYY, które jest już dodane do koszyka.

Masz dwie możliwości:

anuluj dodanie pakietu do koszyka

usuń z koszyka konflikty i dodaj wybrany pakiet

Strona główna > Oznaczenie genotypu wir. HCV metodą RT-PCR oraz hybrydyzacji kw. nukleinowego

Kliknij tutaj aby wybrać Punkt Pobrań.
Dopiero wtedy będziesz mógć zobaczyć ceny
oraz dodać wybrane pozycję do koszyka.

Wysyłam

Błąd:

ALAB laboratoria Sp. z o.o.

ul. Stępińska 22/30
00-739 Warszawa

E-mail: info@alab.com.pl


Wybierz województwo, aby uzyskać dane kontaktowe do Działów Obsługi Klienta

Przygotowanie do badań

Oznaczenie genotypu wir. HCV metodą RT-PCR oraz hybrydyzacji kw. nukleinowego

Aby sprawdzić
cenę
Wybierz Punkt Pobrań
 • Charakterystyka badania

  Szacuje się, że w Polsce liczba osób zakażonych wirusem HCV może wynosić nawet 700 000. Do infekcji może dojść poprzez kontakt z zakażoną krwią. Zakażenie wirusem HCV należy do najgroźniejszych spośród wirusów powodujących zapalenie wątroby. Jest to głównie spowodowane tym, iż większość infekcji przechodzi w stan przewlekły, co w konsekwencji może doprowadzić do marskości, a nawet raka wątroby. Objawy pojawiają się często dopiero po wielu latach od zakażenia. Niestety brak jest skutecznej szczepionki chroniącej przed zakażeniem wirusem HCV.
  Podstawowym badaniem w diagnostyce HCV jest wykrywanie przeciwciał anty-HCV. Część zakażonych wirusem osób zwalcza infekcję i powraca do zdrowia. W takich przypadkach przeciwciała anty-HCV nadal będą reaktywne, a RNA wirusa będzie nieobecny w badanej krwi pacjenta. Tak więc dla potwierdzenia obecnego zakażenia konieczne jest wykrycie materiału genetycznego(RNA) wirusa HCV. Wykazanie obecności RNA wirusa HCV jest także pierwszym markerem infekcji wirusem HCV, pojawia
  się już ok. 2 tygodnie po zakażeniu. Dla porównania przeciwciała anty-HCV stają się reaktywne dopiero po około 3 miesiącach od zakażenia. Badanie obecności RNA wirusa HCV z wykorzystaniem techniki Real Time-PCR, poprzedzone odwrotną transkrypcją jest czułą i swoistą metodą stwierdzenia aktywnego zakażenia tym patogenem. Badanie jakościowe służy do wykrycia obecności materiału genetycznego (RNA) wirusa HCV w surowicy lub osoczu.
  Badanie to służy do określenia genotypu (odmiany genetycznej) wirusa HCV. Wyodrębnionych zostało sześć genotypów wirusa HCV, które oznacza się cyframi od 1 do 6. Do wykonania badania stosujemy test firmy Roche: „LINEAR ARRAY HCV Genotyping Test” posiadający certyfikat CE-IVD. W Polsce, jak i w Europie u zakażonych ludzi najczęściej występuje genotyp 1, a drugim co do częstości występowania jest genotyp 3. Pozostałe genotypy są w naszym kraju rzadko wykrywane, choć mogą dominować w innych częściach świata (np. genotyp 4 jest częsty w Egipcie, a genotyp 6 w Wietnamie i Hong Kongu). Standardem leczenia przewlekłych zapaleń wątroby typu C, zgodnie z wytycznymi Polskiej Grupy Ekspertów HCV jest skojarzona terapia obejmująca pegylowany interferon alfa i rybawirynę. Niestety najczęściej występujący w Polsce genotyp 1 należy do odmian wirusa najbardziej
  opornych na leczenie i wymaga prowadzenia 48-tygodniowej lub dłuższej terapii. Natomiast u pacjentów zakażonych genotypem 3 terapię prowadzi się zazwyczaj jedynie przez 24 tygodnie.
  Leczenie jest uważane za skuteczne jeśli po 24 tygodniach od zakończenia terapii nie wykrywa się RNA wirusa HCV

Aby pobrać kartę
badania
Wybierz Punkt Pobrań