Dopalacze – wykrywanie w organizmie

Dopalacze – definicja i rodzaje dopalaczy

Dopalacze (narkotyki projektowane) są związkami, których budowa chemiczna zbliżona jest do kontrolowanych środków odurzających lub substancji psychotropowych, mogące wykazywać również działanie psychoaktywne. Wśród nowych środków psychoaktywnych można wyróżnić substancje o różnej budowie chemicznej, jednak działające na te same receptory co substancje kontrolowane.

Substancje te zalicza się do wielu grup chemicznych, z których najistotniejsze to:

 1. Pochodne fenyloetyloaminy:
 • stymulanty (amfetamina, metamfetamina, efedryna)

W tej grupie zawierają się również naturalne neuroprzekaźniki, tj. dopamina, noradrenalina, adrenalina.

 • psychodeliki (meskalina, 2C)
 • empatogeny (MDMA, MDEA, MDA)
 1. Katynony (mefedron, metedron, flefedron, metylon, etylon, butylon)
 2. Tryptaminy (serotonina, dimetylotryptamina, psylocyna, psylocybina)
 3. Piperazyny
 4. Inne

Bardzo obszerną grupą związków znajdujących się w dopalaczach są syntetyczne kannabinoidy będące pochodnymi następujących grup:

 1. Naftoiloindole (JWH-018, JWH-073, JWH-200, JWH-398)
 2. Neftylometyloindole
 3. Naftoilopirole
 4. Naftlometyloindeny
 5. Fenyloacetyloindole (JWH-250)
 6. Cykloheksylofenole (CP-55,940, CP-47,497)
 7. Dibenzopirany (klasyczne kannabinoidy, HU-210, HU-211, Nabilon)

Postać fizyczna „dopalaczy” zazwyczaj zbliżona jest wyglądem do konwencjonalnych narkotyków i przyjmuje postać białego lub żółtawego proszku, kapsułek lub tabletek, suszu roślinnego (liście, nasiona, ekstrakty, skręty), suszu grzybów. Dopalacze mogą być przyjmowane doustnie, donosowo, występować w postaci wywaru lub do palenia.

wykrywanie dopalaczy w organizmie

Działanie dopalaczy na organizm człowieka

Dopalacze, jak większość środków odurzających, działają na ośrodkowy układ nerwowy. Część substancji – najczęściej pochodzenia syntetycznego daje efekty pobudzające, przypominające skutki po użyciu amfetaminy, kokainy lub MDMA.

W grupie substancji psychoaktywnych pochodzenia naturalnego występuje duże zróżnicowanie w działaniu tych związków. Często są to mieszanki ziół o działaniu psychoaktywnym, wykazującym działanie zarówno uspokajające, euforyzujące, psychodeliczne czy halucynogenne. Skutki zażycia dopalaczy mogą być zbliżone do działania marihuany, haszyszu czy LSD lub też do skutków zatrucia organizmu toksynami, często nieznanego pochodzenia, co zdecydowanie komplikuje interwencję lekarską.

Podobnie jak w przypadku innych substancji psychoaktywnych objawy zażycia dopalaczy zależą od rodzaju substancji wchodzących w skład preparatu. Brak jest jednoznacznych wzorców reakcji człowieka na przyjętą substancję, co bezpośrednio wiąże się z:

 • niejednorodnością składu (również jakościowego) – preparaty o jednakowym opakowaniu mogą zawierać różne substancje
 • różnice pomiędzy kapsułkami, tabletkami znajdujących się w tym samym opakowaniu
 • nie dość dokładnie poznany metabolizm nowych substancji oraz drogi wydalania
 • ograniczona wiedza o metabolitach tych substancji
 • brak informacji dotyczących dawek aktywnych
 • brak informacji odnośnie relacji dawka – odpowiedź
 • brak danych dotyczących dawek toksycznych i śmiertelnych
 • niewyjaśnione interakcje
 • brak danych dotyczących toksyczności przewlekłej

Objawy po zażyciu dopalaczy

W zależności od substancji psychoaktywnej mogą wystąpić między innymi następujące objawy: przypływ energii, podwyższenie nastroju, rozdrażnienie, huśtawka nastroju, pobudzenie psychoruchowe, napady szału, stany depresyjne, halucynacje wzrokowo-słuchowe, a także utrata apetytu, bezsenność, przekrwienie gałek ocznych, wymioty, biegunka itp.

W przypadku syntetycznych kannabinoidów szczególnie wyrażone mogą być: paranoje, zaburzenia postrzegania, podobnie jak przy wysokich stężeniach THC euforia, wesołkowatość, psychozy, ataki paniki, stany maniakalne, depresje, lęki, komplikacje psychiatryczne, objawy psychodeliczne, halucynacje wzrokowe i słuchowe, zaburzenia krótkotrwałej pamięci, zaburzenia poczucia czasu, delirium, bezsenność, ponadto drżenie kończyn, przyspieszenie tętna, zaburzenia rytmu serca, ryzyko kancerogenności, przekrwienie spojówek, nadwrażliwość na światło oraz w przypadku niektórych z nich możliwość szybkiego uzależnienia z wytworzeniem tolerancji. 

Powodowane przez ksenobiotyki, jakimi są „dopalacze” zmiany świadomości lub stany pobudzenia ograniczają zdolność oceny i kontroli sytuacji, co znacząco zwiększa ryzyko niebezpiecznego wypadku, odniesienia urazu, a także utraty przytomności. Zatrucie dopalaczami bywa przyczyną przypadków śmiertelnych.

Skutki zażywania dopalaczy

Aktualna wiedza związana z ryzykiem zażywania „dopalaczy” jest jeszcze dosyć ograniczona, natomiast na podstawie dużej liczby ciężkich zatruć ostrych oraz zgonów ponad wszelką wątpliwość można stwierdzić, że przyjmowanie tych substancji wiąże się z ryzykiem zdrowotnym, a także rozwoju uzależnienia zarówno psychicznego, jak i fizycznego. Coraz częściej w naszym kraju odnotowuje się przypadki powikłań zdrowotnych po zażyciu „dopalaczy”, które wymagają interwencji lekarskich i hospitalizacji.

Dzisiaj już wiadomo, że w skład wielu tego rodzaju preparatów wchodzą substancje kontrolowane, nielegalne o wysokim potencjale uzależniającym. Zagrożenie związane z używaniem substancji psychoaktywnych jest szczególnie wysokie w przypadku młodych osób, których organizmy są niezwykle podatne na tego typu ksenobiotyki. Często zdarza się, że dopalacze są pierwszymi substancjami psychoaktywnymi wprowadzającymi dziecko w świat narkotyków.

Do największych zagrożeń wynikających ze stosowania narkotyków projektowanych należą:

 • niezgodność składu z etykietą
 • nieznany skład (konsumenci nie wiedzą co zażywają)
 • pojawienie się na rynku coraz to mocniejszych substancji
 • konsumenci są tak naprawdę zwierzętami doświadczalnymi
 • większość tych związków zostało zsyntetyzowanych z celach badawczych
 • niewiele wiadomo na temat metabolizmu i toksykologii tych związków
 • brak badań na ludziach
 • występuje spore ryzyko działania synergistycznego tych substancji i alkoholu

Wykrywanie dopalaczy w organizmie

ALAB laboratoria udostępnia możliwość identyfikacji oraz oznaczenia licznych substancji psychoaktywnych, w tym narkotyków projektowanych – dopalaczy.

Nasza Pracownia ulega ciągłemu rozwojowi oraz poszerzaniu swojej działalności, poprzez zwiększanie zakresu oferowanych oznaczeń. Parametry wchodzące w skład poszczególnych paneli badań oznaczane są w ramach jednego cyklu analitycznego, co czyni naszą pracownię bardziej konkurencyjną, nie tylko w zakresie stosowanych metod, ale również kosztów wykonywanych przez nas analiz.

Posiadamy także możliwość uruchomienia nowych metod, mających na celu wykonywanie analiz na specjalne życzenie zleceniodawcy.

Social

78,247FaniLubię
1,354ObserwującyObserwuj
15,132SubskrybującySubskrybuj

Przeczytaj też