Nasi Eksperci

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej oraz studiów podyplomowych Dietetyka w chorobach wewnętrznych i metabolicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Psychologii biznesu dla menedżerów na Akademii Leona Koźmińskiego.
Senior product manager ds. mikrobiologii. Specjalista mikrobiologii medycznej, Diagnosta laboratoryjny, członek Zespołu ds. Kontroli Zakażeń Szpitalnych, Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Akademii Leona Koźmińskiego.
Junior product manager ds. alergii i toksykologii w ALAB laboratoria, diagnosta laboratoryjny, Absolwentka Analityki medycznej Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.
Dyrektor Grupy Produktowej w ALAB laboratoria, diagnosta laboratoryjny. Absolwent analityki medycznej Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy oraz ekonomii w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej.
Product manager ds. diagnostyki zaburzeń jelitowych w ALAB laboratoria. Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz studiów doktoranckich w Katedrze Dietetyki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w ramach których prowadziła projekt badawczy z zakresu dietoterapii cukrzycy u kobiet ciężarnych.
Kierownik ds. Sprzedaży i Marketingu ALAB plus. Absolwentka Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku Zarządzanie i Marketing oraz studiów podyplomowych na kierunku Dietetyka. W grupie Alab opowiada za badania z zakresu cytologii, histopatologii oraz onkologii.
Product manager ds. endokrynologii i diabetologii. Magister Biologii i Psychologii, Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej i Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie z wyróżnieniem ukończyła kierunek „Prowadzenie i monitorowanie badań klinicznych”.
Główny specjalista ds. genetyki w grupie ALAB, diagnosta laboratoryjny, specjalista laboratoryjnej genetyki medycznej. Absolwentka biotechnologii na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu oraz analityki medycznej Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy.
Profesor nadzwyczajny dr hab. n. med., Dziekan Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Opolskiego, Dyrektor Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej, Kierownik Zakładu Medycyny Rodzinnej i Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Opolskiego.
Product manager ds. genetyki w ALAB laboratoria. Absolwent Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Praca doktorska z zakresu lekooporności wirusa HIV obroniona w Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.