Nasi Eksperci

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej oraz studiów podyplomowych Dietetyka w chorobach wewnętrznych i metabolicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Psychologii biznesu dla menedżerów na Akademii Leona Koźmińskiego.
Specjalista mikrobiologii medycznej, diagnosta laboratoryjny, członek Zespołu ds. Kontroli Zakażeń Szpitalnych. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Akademii Leona Koźmińskiego.
Product manager ds. alergii i autoimmunologii w ALAB laboratoria, diagnosta laboratoryjny, Absolwentka Analityki medycznej Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.
Dyrektor ds. Komercyjnych w ALAB laboratoria, diagnosta laboratoryjny. Absolwent analityki medycznej Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy oraz ekonomii w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej.
Product manager ds. diagnostyki zaburzeń jelitowych w ALAB laboratoria. Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz studiów doktoranckich w Katedrze Dietetyki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w ramach których prowadziła projekt badawczy z zakresu dietoterapii cukrzycy u kobiet ciężarnych.
Kierownik Centrum Badawczo-Rozwojowego, absolwent biotechnologii oraz analityki medycznej ŚUM w Katowicach, doktor nauk farmaceutycznych, specjalista laboratoryjnej toksykologii medycznej.

Publikacje naukowe tego autora
Dyrektor ds. naukowych, farmaceuta, diagnosta laboratoryjny z II st. specjalizacji z analityki klinicznej. Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego w Akademii Medycznej w Warszawie,
Kierownik ds. Sprzedaży i Marketingu ALAB plus. Absolwentka Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku Zarządzanie i Marketing oraz studiów podyplomowych na kierunku Dietetyka. W grupie Alab opowiada za badania z zakresu cytologii, histopatologii oraz onkologii.
Magister Biologii i Psychologii, Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej i Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie z wyróżnieniem ukończyła kierunek „Prowadzenie i monitorowanie badań klinicznych”.
Główny specjalista ds. genetyki w grupie ALAB, diagnosta laboratoryjny, specjalista laboratoryjnej genetyki medycznej. Absolwentka biotechnologii na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu oraz analityki medycznej Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy.
Absolwent Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Praca doktorska z zakresu lekooporności wirusa HIV obroniona w Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz gastroenterologii. Od 2018 roku doktor habilitowany w dziedzinie nauk medycznych. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Polskiego Klubu Trzustkowego oraz Europejskiego Klubu Trzustkowego. Do jego głównych zainteresowań należą choroby trzustki, ale także zespół jelita nadwrażliwego, SIBO, choroba trzewna, celiakia czy nadwrażliwość na gluten. Jest autorem i współautorem wielu publikacji w czasopismach krajowych i międzynarodowych w zakresie chorób wewnętrznych i gastroenterologii.
Profesor nadzwyczajny dr hab. n. med., Dziekan Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Opolskiego, Dyrektor Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej, Kierownik Zakładu Medycyny Rodzinnej i Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Opolskiego.
Kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych, hipertensjologii, farmakologii klinicznej; wieloletni pracownik Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (prodziekan, prorektor, przewodniczący Rady Dyscypliny Nauk Medycznych), obecnie rektor Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, były Prezes Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, obecnie Prezes Polskiego Towarzystwa Postępów Medycyny – Medycyna XXI; były redaktor naczelny „Kardiologii Polskiej”; Fellow of European Society of Cardiology (FESC) od 2009 roku, Gubernator na Polskę Międzynarodowego Towarzystwa Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej; klinicysta, naukowiec, nauczyciel akademicki, propagator wiedzy medycznej - jeden z najczęściej obserwowanych polskich profesorów medycyny w mediach społecznościowych.