Nasi Eksperci

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej oraz studiów podyplomowych Dietetyka w chorobach wewnętrznych i metabolicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Psychologii biznesu dla menedżerów na Akademii Leona Koźmińskiego.
Specjalista mikrobiologii medycznej, diagnosta laboratoryjny, członek Zespołu ds. Kontroli Zakażeń Szpitalnych. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Akademii Leona Koźmińskiego.
Dyrektor ds. naukowych, farmaceuta, diagnosta laboratoryjny z II st. specjalizacji z analityki klinicznej. Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego w Akademii Medycznej w Warszawie.
Product manager ds. alergii i autoimmunologii w ALAB laboratoria, diagnosta laboratoryjny, Absolwentka Analityki medycznej Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.
Dyrektor ds. Komercyjnych w ALAB laboratoria, diagnosta laboratoryjny. Absolwent analityki medycznej Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy oraz ekonomii w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej.
Product manager ds. diagnostyki zaburzeń jelitowych w ALAB laboratoria. Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz studiów doktoranckich w Katedrze Dietetyki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w ramach których prowadziła projekt badawczy z zakresu dietoterapii cukrzycy u kobiet ciężarnych.
Kierownik Centrum Badawczo-Rozwojowego, absolwent biotechnologii oraz analityki medycznej ŚUM w Katowicach, doktor nauk farmaceutycznych, specjalista laboratoryjnej toksykologii medycznej.

Publikacje naukowe tego autora
Dietetyk i psychodietetyk, absolwentka studiów magisterskich na SGGW oraz studiów podyplomowych na WUM na kierunku „Dietetyka w choroby wewnętrznych i metabolicznych”, studiowała w Instytucie Żywienia i Żywności „Poradnictwo dietetyczne – postępy w żywieniu człowieka”. Prowadzi gabinet doradztwa żywieniowego i dietetycznego Optimum Zdrowia.
Z wykształcenia biotechnolog, absolwentka Biotechnologii farmaceutycznej na Politechnice Wrocławskiej. Z zaangażowaniem rozwija swoje zainteresowania zawodowe w obszarze diagnostyki chorób autoimmunizacyjnych, wciąż poszerzając swoją wiedzę w tym obszarze. Od 2017 roku pracuje w Dziale Informacji Naukowej firmy Euroimmun Polska.
Farmaceutka, doktor nauk farmaceutycznych, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum gdzie ukończyła studia magisterskie, a cztery lata później obroniła z wyróżnieniem tytuł doktora nauk farmaceutycznych. Ukończyła studia podyplomowe z Dietetyki w Wyższej Szkole Promocji Zdrowia. Doświadczenia zawodowe zbierała m.in. odbywając staż w Royal Glasgow Infirmary w Szkocji. Autorka wielu szkoleń dla specjalistów oraz pacjentów z zakresu wpływu leków na masę ciała, stanu odżywienia na metabolizm leku, interakcji lekowych, a także interakcji leków z pożywieniem. Na co dzień pracuje jako farmaceutka, edukując pacjentów. Pasjonatka opieki farmaceutycznej. Opierając się na codziennym kontakcie z pacjentem, porusza najczęstsze problemy związane z farmakoterapią oraz suplementacją w insulinooporności i chorobach tarczycy. Autorka publikacji, artykułów i książek. Prowadzi także swój fanpage Doktor Hashi - Insulinooporność i Hashimoto - leki i suplementy diety.
Dietetyk specjalizująca się w pracy z chorobami skóry i alergiami. Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Nutrition and Health (specjalizacja żywienie w chorobach) na Wageningen University and Research w Holandii.
Specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz gastroenterologii. Od 2018 roku doktor habilitowany w dziedzinie nauk medycznych. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Polskiego Klubu Trzustkowego oraz Europejskiego Klubu Trzustkowego. Do jego głównych zainteresowań należą choroby trzustki, ale także zespół jelita nadwrażliwego, SIBO, choroba trzewna, celiakia czy nadwrażliwość na gluten. Jest autorem i współautorem wielu publikacji w czasopismach krajowych i międzynarodowych w zakresie chorób wewnętrznych i gastroenterologii.
Lekarz, specjalista w dziedzinie reumatologii. Master of Business Administration (MBA) - zarządzanie w ochronie zdrowia. Doctor of Business Administration (DBA) - zarządzanie w ochronie zdrowia.
Diagnostka laboratoryjna, absolwentka Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.
Specjalista w dziedzinie endokrynologii i chorób wewnętrznych. Autorka książek stworzonych specjalnie dla pacjentów "Hashimoto. Niedoczynność tarczycy. Prawdy i mity." oraz “Insulinooporność. Zrozumieć, czuć się dobrze, schudnąć.”. Prowadzi bloga Doktor Magda, na którym przybliża czytelnikom endokrynologię, zaburzenia hormonalne, ze szczególnym naciskiem na choroby tarczycy oraz zaburzenia metaboliczne.
Absolwentka Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku Zarządzanie i Marketing oraz studiów podyplomowych na kierunku Dietetyka. W grupie Alab opowiada za badania z zakresu cytologii, histopatologii oraz onkologii.
Główny specjalista ds. genetyki w grupie ALAB, diagnosta laboratoryjny, specjalista laboratoryjnej genetyki medycznej. Absolwentka biotechnologii na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu oraz analityki medycznej Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy.
Mgr biotechnologii medycznej, Specjalista ds. alergii w HVD Life Sciences, Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Colegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy na kierunku analityka medyczna. Diagnosta laboratoryjny, specjalista mikrobiologii medycznej. Główny specjalista ds. mikrobiologii w ALAB Laboratoria. Kierownik Laboratorium Analiz Lekarskich ALAB w Płocku. Członek Zespołów ds.Zakażeń Szpitalnych. Wykładowca Akademii Mazowieckiej w Płocku na kierunkach pielęgniarstwo, położnictwo i kosmetologia.
Product manager ds. genetyki w ALAB laboratoria, doktor nauk biologicznych, biolog molekularny. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Kierownik Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej ALAB Suwałki, specjalistka medycznej diagnostyki laboratoryjnej. Ukończyła Gdański Uniwersytet Medyczny na kierunku analityka medyczna. Od 2021 roku pracowała jako specjalista naukowo-techniczny w Laboratorium Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych w Uniwersytecie Medycznych W Białymstoku.
Profesor doktor habilitowany nauk medycznych. Kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych, hipertensjologii, farmakologii klinicznej; wieloletni pracownik Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (prodziekan, prorektor, przewodniczący Rady Dyscypliny Nauk Medycznych), obecnie rektor Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, były Prezes Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, obecnie Prezes Polskiego Towarzystwa Postępów Medycyny – Medycyna XXI; były redaktor naczelny „Kardiologii Polskiej”; Fellow of European Society of Cardiology (FESC) od 2009 roku, Gubernator na Polskę Międzynarodowego Towarzystwa Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej; klinicysta, naukowiec, nauczyciel akademicki, propagator wiedzy medycznej - jeden z najczęściej obserwowanych polskich profesorów medycyny w mediach społecznościowych.
Dyrektor medyczny w grupie ALAB, farmaceuta, diagnosta laboratoryjny z II st. specjalizacji z analityki klinicznej. Master of Business Administration (MBA) - zarządzanie w ochronie zdrowia. Członek Zarządu Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, wykładowca na Wydziale Farmaceutycznym, kierunek analityka medyczna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Absolwent Wydziału Farmaceutycznego w Akademii Medycznej w Gdańsku (obecnie GUMED) i Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Absolwent Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Praca doktorska z zakresu lekooporności wirusa HIV obroniona w Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Absolwentka Analityki Medycznej na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Wykładowca Uniwersytetu Medycznego w trakcie studiów doktoranckich w dziedzinie mikrobiologii. Diagnosta w Pracowni Genetyki w Poznaniu.
Doktor nauk medycznych, specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej, koordynator Akademii ALAB.
Doktor nauk medycznych, lekarz genetyk. Absolwent Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, po rocznej wymianie studenckiej w ramach programu Erasmus ukończył edukację na Ruhr Universität w Bochum. Od roku 2010 udziela porad genetycznych.
Profesor nadzwyczajny dr hab. n. med., Dziekan Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Opolskiego, Dyrektor Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej, Kierownik Zakładu Medycyny Rodzinnej i Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Opolskiego.
Certyfikowana specjalistka medycyny funkcjonalnej (CFMP®). Absolwentka Functional Medicine University w USA. Ukończyła Poradnictwo Dietetyczne w Instytucie Żywienia i Żywności w Warszawie oraz Dietetykę i Poradnictwo Żywieniowe na Wydziale Bromatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Doktorantka na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu w Katedrze i Zakładzie Leczenia Otyłości, Zaburzeń Metabolicznych oraz Dietetyki Klinicznej.
Doktor nauk medycznych, alergolog, internista; Prezes Zarządu Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP.
Dr hab. Maciej Hałasa, Zakład Żywienia Człowieka i Metabolomiki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, ukończył Wydział Lekarski Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie (1985), następnie odbył studia podyplomowe na University of Alberta w Edmonton, Kanada. Pola zainteresowań: odporność i jej zaburzenia, regulacja i poprawa funkcjonowania odporności, funkcja immunologiczna jelit.
Diagnosta laboratoryjny, specjalista laboratoryjnej genetyki medycznej. Absolwentka kierunku biotechnologia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu oraz analityki medycznej na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Do 2022 roku zawodowo związana z Pracownią Cytogenetyki oraz Katedrą i Kliniką Hematologii i Transplantacji Szpiku w Poznaniu. Obecnie zatrudniona na stanowisku specjalisty z laboratoryjnej genetyki medycznej w Pracowni Genetyki ALAB w Poznaniu.
Specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii, wieloletni pracownik Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zajmujący się diagnostyką i leczeniem osób z insulinoopornością. W swojej pracy łączy zainteresowania naukowe z kliniką, co niewątpliwie wpłynie na wartość praktyczną wykładu. Dzięki wieloletniej praktyce i pracy z pacjentami w sposób szczególny rozumie ich problemy.
Dietetyk kliniczny, fitoterapeuta, wykładowca akademicki, specjalista przyjazny insulinoopornym. Prowadzi pacjentów z insulinoopornością, cukrzycą, zespołem metabolicznym- (nadwaga, otyłość), chorobami autoimmunologicznymi, chorobami układu pokarmowego, chorobami onkologicznymi, niepłodnością, kobiety przygotowujące się do ciąży, w ciąży, dzieci i młodzież z nadwagą i otyłością oraz z niedożywieniem i wybiórczością pokarmową, alergiami.