Dystrofia mięśniowa Duchenne’a – co warto wiedzieć o tej rzadkiej chorobie?

Spis treści

 1. Czym jest dystrofia mięśniowa Duchenne’a?
 2. Jakie są objawy dystrofii mięśniowej Duchenne’a?
 3. Jakie są kryteria dystrofii mięśniowej Duchenne’a?
 4. Do jakich powikłań prowadzi dystrofia mięśniowa Duchenne’a?
 5. Czy istnieją skuteczne metody leczenia dystrofii mięśniowej Duchenne’a?
 6. Podsumowanie

„Choroby rzadkie”, wbrew swojej nazwie, sumarycznie stanowią sporą, zróżnicowaną grupę schorzeń, a co za tym idzie objawiającą się i ujawniającą w bardzo szerokich ramach. W powszechnej wiadomości strzępki podstawowych informacji obejmują niewiele z nich, a łącząc ten fakt z podanymi wyżej, łatwo można dojść do wniosku, że droga od wystąpienia pierwszych uchwytnych objawów do postawienia rozpoznania bywa długa. Jedną z rzadko występujących, ciężkich chorób rzadkich jest dystrofia mięśniowa Duchenne’a, której zarys przedstawiamy w poniższym artykule.

Czym jest dystrofia mięśniowa Duchenne’a?

Powyższe pojęcie oznacza ciężką, postępującą chorobę wyniszczającą mięśnie, która jest spowodowana mutacjami w genie kodującym dystrofinę, która jest dużym białkiem szkieletu komórkowego (tzw. cytoszkieletu) ułatwiającym interakcje między samym szkieletem, błoną komórkową i macierzą zewnątrzkomórkową. Jest ona kluczową częścią kompleksu dystrofina-glikoproteina, który odgrywa ważną rolę jako jednostka strukturalna mięśni. W konsekwencji w przebiegu choroby brakuje zarówno dystrofiny, jak i całego kompleksu, co prowadzi do nadmiernej łamliwości i przepuszczalności błon komórkowych, rozregulowania homeostazy wapnia i uszkodzeń całych komórek. W miarę starzenia się zdolność regeneracyjna mięśni ulega wyczerpaniu, a tkanka łączna i tłuszczowa stopniowo zastępuje włókna mięśniowe. Gen dla dystrofiny znajduje się na chromosomie X (czyli tym, który najczęściej wiążemy z rozwojem płci), a choroba najczęściej jest dziedziczona jako cecha recesywna, jednakże około 30% przypadków wynika z nowych mutacji. Częstość występowania dystrofii mięśniowej Duchenne’a wynosi mniej niż 10 przypadków na 100 000 mężczyzn (u kobiet choroba występuje niezwykle rzadko) i wydaje się taka sama w poszczególnych regionach świata.

Jakie są objawy dystrofii mięśniowej Duchenne’a?

Jak w przypadku większości chorób także i w tym przypadku kluczowe jest odpowiednio wczesne rozpoznanie. Rozwój dziecka w ciągu pierwszych kilku lat życia jest zwykle normalny, a kamienie milowe (czyli osiągnięcia rozwojowe, takie jak np. siadanie, samodzielne stanie, chwyt pęsetowy, mówienie wyrazów, prostych zdań itp.) przychodzą z niewielkim opóźnieniem, choć niejednokrotnie rozwój psychoruchowy odbywa się w normalnym tempie. Przyrosty masy ciała i wzrostu są jednak wolniejsze, co prowadzi do relatywnie niższej wysokości ciała. Na etapie niemowlęcym może występować łagodne obniżenie napięcia mięśniowego, a początkowym objawem może być słaba kontrola ruchów głowy, która w tej grupie wiekowej jest proporcjonalnie o wiele cięższa w stosunku do reszty ciała niż u starszych dzieci i dorosłych. Pacjenci z reguły nie wykazują cech dysmorfii, czyli uchwytnych nieprawidłowości w budowie twarzy i reszty ciała. Najczęściej kojarzone z tą chorobą objawy, czyli osłabienie i trudności w poruszaniu się, zwykle występują po raz pierwszy między 2. a 3. rokiem życia; przybierają one postać chodzenia na palcach, trudności z bieganiem, „wspinania się” po własnym ciele przy wstawaniu, wchodzeniem po schodach rękoma i nogami, a także częstymi upadkami. Osłabienie siły mięśniowej jest bardziej zaznaczone w obrębie mięśni położonych bliżej środka ciała.

Jakie są kryteria dystrofii mięśniowej Duchenne’a?

Z uwagi na fakt, iż jest to choroba genetyczna, to jej potwierdzenie wymaga wykonania specjalnych testów; spośród dostępnych metod ilościowych obecnie najpowszechniej stosowaną jest MLPA, która pozwala na wykrycie większości przypadków. Gdy objawy silnie sugerują chorobę, a powyższy test daje wynik ujemny, są wykonywane bardziej specjalistyczne badania, takie jak mikromacierze CGH, a w specjalistycznych ośrodkach także sekwencjonowanie NGS. Taka właśnie kolejność poszczególnych metod oznaczeń jest rekomendowana przez większość towarzystw naukowych, a bierze się to stąd, że po pierwsze najczęstszym defektem molekularnym jest brak jednego lub większej liczby fragmentów DNA w genie dystrofiny i do jego zidentyfikowania w zupełności wystarczy MLPA, po drugie jest to najtańsze z wymienionych badań. Mikromacierze CGH i sekwencjonowanie NGS są metodami bardzo drogimi. Przed wystąpieniem objawów klinicznych (niekiedy już u noworodków) niejednokrotnie obserwuje się podwyższone stężenia kinazy kreatynowej, od 10 do 20 razy ponad górną granicę normy – nie jest to jednak metoda zalecana jako wstępne badanie przesiewowe.

dystrofia mięśniowa Duchenne'a badanie genetyczne metodą MLPA

Do jakich powikłań prowadzi dystrofia mięśniowa Duchenne’a?

Jedną z głównych przyczyn śmiertelności tej grupy chorych są powikłania ze strony układu oddechowego; z uwagi na postępującą dysfunkcję mięśni oddechowych i tym samym upośledzoną wentylację z czasem dochodzi do niedodmy, zapaleń płuc i niewydolności oddechowej. Kolejną dużą grupę stanowią powikłania sercowo-naczyniowe pod postacią kardiomiopatii, klinicznej niewydolności serca i zaburzeń rytmu. Z uwagi na fakt, że zdecydowana większość pacjentów jest leczona doustnymi glikokortykosteroidami, może pojawić się szeroki wachlarz powikłań o różnym nasileniu; najgroźniejszym jest osteoporoza, która objawia się niskoenergetycznymi złamaniami kręgów lub kości długich. Istotnym wyzwaniem pozostaje postępująca niepełnosprawność, a także zaburzenia zdrowia psychicznego pod postacią depresji i/lub lęku.

Czy istnieją skuteczne metody leczenia dystrofii mięśniowej Duchenne’a?

Niestety, obecnie nie istnieją leki, które odwracałyby szereg konsekwencji mutacji w genie dystrofiny, choć nauka nie jest tu na straconej pozycji – w trakcie badań pozostaje golodirsen, lek genetyczny będący brakującym elementem uszkodzonego genu, który – według dotychczasowych badań – spowalnia przebieg choroby, a podobny, eteplirsen, zyskał dopuszczenie do obrotu przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków. Wytyczne towarzystw naukowych, opierając się o najlepsze dane literaturowe, rekomendują stosowanie systemowych glikokortykosteroidów u pacjentów w wieku czterech lat i starszych, co wiąże się z poprawą czynności płuc, opóźnionym rozwojem skoliozy, zmniejsza częstość występowania i postęp kardiomiopatii oraz zmniejsza śmiertelność. W celu ochrony mięśnia sercowego włączane są leki o udowodnionym działaniu w tym zakresie, tzw. inhibitory ACEI (znane z leczenia nadciśnienia tętniczego), co może spowolnić postęp kardiomiopatii i zapobiec wystąpieniu niewydolności serca. Należy suplementować wapń i witaminę D, aby zapobiec osteoporozie wtórnej do przewlekłego stosowania sterydów. Wszystkim pacjentom wytyczne zalecają wykonywanie łagodnego stopnia ćwiczeń, aby uniknąć zaniku spowodowanych brakiem stymulacji. Zalecane jest połączenie ćwiczeń na basenie i rekreacyjnych. Aktywność należy zmniejszyć w przypadku stwierdzenia mioglobinurii lub znacznego bólu mięśni.

Podsumowanie

Dystrofia mięśniowa Duchenne’a jest rzadko występującą, ciężką chorobą przewlekłą, której subtelne objawy mogą pojawiać się już od wczesnego dzieciństwa. W przypadku jej podejrzenia warto skonsultować się ze specjalistą pediatrą lub neurologiem dziecięcym, który pokieruje pacjenta do odpowiedniego ośrodka. Wielospecjalistyczna opieka w dużej mierze niweluje postęp choroby, a duże nadzieje są wiązane z coraz szerzej testowanymi lekami genetycznymi, które obecnie wprawdzie nie zatrzymują, jednak spowalniają rozwój dystrofii.


Piśmiennictwo

 1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5889091/
 2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK482346/
 3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6332113/
 4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK482346/
 5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10557455/
 6. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34788571/
Damian Matusiak
Damian Matusiak
Lekarz medycyny w trakcie specjalizacji z pediatrii, absolwent Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; pasjonat ultrasonografii i nowinek ze świata nauki

Social

80,323FaniLubię
1,373ObserwującyObserwuj
16,812SubskrybującySubskrybuj
akcja profilaktyczna

Przeczytaj też