x

Wybierz Punkt Pobrań, w których chciałbyś wykonać badania.

x Duża liczba badań w wybranym Punkcie Pobrań

W wybranej przez Ciebie placówce czas oczekiwania na pobranie krwi może być wydłużony z powodu obsługi również pacjentów szpitalnych. Zalecamy wybranie punktu pobrań na . który jest oddalony o ok. od pierwotnie wybranego.

WYBRANY PRZEZ CIEBIE Punkt Pobrań


ZALECANY Punkt Pobrań


Twój koszyk - podgląd


Twój koszyk jest pusty.

Katalog badań

0 KOSZYK (0.00zł)

WSZYSTKIE PAKIETY BADAŃ -26% Kod: MAMA26
SPRAWDŹ
strona główna > Badania genetyczne
Badania genetyczne

Pracownia Genetyki ALAB laboratoria Sp. z o. o. to nowoczesne laboratorium diagnostyczne oferujące badania z zakresu biologii molekularnej oraz genetyki.

Wysokie kwalifikacje personelu o wykształceniu w zakresie mikrobiologii, biotechnologii oraz analityki medycznej pozwalają na profesjonalne, obiektywne i rzetelne podejście do każdego wykonywanego przez nas badania. Posiadamy kompetencje potwierdzone certyfikatami do wykonywania badań w dziedzinie biologii molekularnej.

Stosowane przez nas  wyposażenie jest nadzorowane i posiada stosowne  certyfikaty. W ramach nadzoru wyposażenie corocznie podlega wzorcowaniu  w laboratoriach wzorcujących posiadających akredytację  Polskiego Centrum Akredytacji. Metody badawcze stosowane w naszym laboratorium charakteryzują się wysoką czułością i swoistością. Umożliwiają one wykrywanie materiału genetycznego zarówno wirusów jak i bakterii a także oznaczanie polimorfizmu sekwencji DNA.

Podstawową metodą, którą posługujemy się w Pracowni Genetyki jest Real Time-PCR. Jest to najnowsza odmiana PCR pozwalająca zarówno na powielanie kwasu nukleinowego jak i jednoczesne jego wykrywanie. Przy zastosowaniu metody Real Time-PCR możliwe jest wykonanie badań jakościowych (wykazanie obecności lub braku materiału genetycznego w badanej próbce) jak i ilościowych (ocena ilości materiału genetycznego w oznaczanej próbce).  

Stosujemy  również metodę hybrydyzacji kwasów nukleinowych, która pozwala m. in. na oznaczanie genotypu (odmiany) wirusów lub bakterii. 

Większość uzyskanych w naszym laboratorium wyników dostępna jest drogą elektroniczną, on-line za pośrednictwem strony internetowej www.alablaboratoria.pl, z zachowaniem kryteriów zawartych w ustawie o ochronie danych osobowych. Samodzielne pobranie wyniku jest możliwe w chwili jego zatwierdzenia i złożenia certyfikowanego podpisu elektronicznego przez diagnostę laboratoryjnego.