x

Wybierz Punkt Pobrań, w których chciałbyś wykonać badania.

x Duża liczba badań w wybranym Punkcie Pobrań

W wybranej przez Ciebie placówce czas oczekiwania na pobranie krwi może być wydłużony z powodu obsługi również pacjentów szpitalnych. Zalecamy wybranie Punktu Pobrań na . który jest oddalony o ok. od pierwotnie wybranego.

WYBRANY PRZEZ CIEBIE Punkt Pobrań


ZALECANY Punkt Pobrań


DO -20% NA WYBRANE PAKIETY I BADANIA SPRAWDŹ
strona główna > Genetyka
Genetyka

Badania z zakresu genetyki oraz biologii molekularnej wykonywane sa w nowoczesnej Pracowni Genetyki ALAB Laboratoria Sp. z o. o.

Wysokie kwalifikacje personelu o wykształceniu w zakresie mikrobiologii, biotechnologii oraz analityki medycznej pozwalają na profesjonalne, obiektywne i rzetelne podejście do każdego wykonywanego badania. Pracownia Genetyki Alab Laboratoria posiada kompetencje potwierdzone certyfikatami do wykonywania badań w dziedzinie biologii molekularnej.

Stosowane wyposażenie jest nadzorowane i posiada stosowne  certyfikaty. W ramach nadzoru, wyposażenie corocznie podlega wzorcowaniu  w laboratoriach wzorcujących, posiadających akredytację  Polskiego Centrum Akredytacji. Metody badawcze stosowane w Pracowni Genetyki charakteryzują się wysoką czułością i swoistością. Umożliwiają one wykrywanie materiału genetycznego zarówno wirusów jak i bakterii, a także oznaczanie polimorfizmu sekwencji DNA.

Podstawową metodą, stosowaną w Pracowni Genetyki jest Real Time-PCR. Jest to najnowsza odmiana PCR pozwalająca zarówno na powielanie kwasu nukleinowego jak i jednoczes