Wyszukaj placówkę

Duża liczba badań w wybranym Punkcie Pobrań

W wybranej przez Ciebie placówce czas oczekiwania na pobranie krwi może być wydłużony z powodu obsługi również pacjentów szpitalnych. Zalecamy wybranie Punktu Pobrań na . który jest oddalony o ok. od pierwotnie wybranego.

WYBRANY PRZEZ CIEBIE Punkt Pobrań


ZALECANY Punkt Pobrań


DO -20% NA WSZYSTKIE PAKIETY BADAŃ SPRAWDŹ
strona główna > HCV ilościowo – ilościowe oznaczanie RNA wirusa HCV metodą Real Time-PCR
HCV ilościowo – ilościowe oznaczanie RNA wirusa HCV metodą Real Time-PCR

symbol badania: HCVWIR
materiał: osocze, surowica
przechowywanie i transport próbki: do 72 godz. w temp. 2-8°C lub zamrożona
czas wykonania: do 10 dni roboczych

Badanie ilościowe (określanie wiremii wirusa) pozwala na oznaczanie ilości materiału genetycznego wirusa HCV w jednym mililitrze osocza lub surowicy. Wiremia wyrażona jest w jednostkach międzynarodowych na mililitr (IU/ml). Najczęściej badanie to jest wykonywane przed przystąpieniem do leczenia zakażonej osoby oraz do monitorowania odpowiedzi w trakcie terapii. Określenie wiremii HCV oraz śledzenie jej zmian jest ważnym czynnikiem rokowniczym skuteczności podjętego leczenia przeciwwirusowego. Uwaga: genotypowanie wirusa HCV oraz określenie polimorfizmu genu Interleukiny 28B także koreluje z efektem leczenia przewlekłego zapalenia wątroby typu C – informacja o badaniach dostępna jest w dalszej części opracowania. Przechowywanie i transport próbki – tak jak w przypadku jakościowego wykrywania RNA wirusa HCV. Do każdego pobranego materiału bezwzględnie należy dołączyć jednoznaczne i kompletnie wypełnione skierowanie na badanie, koniecznie wpisać datę i godzinę pobrania materiału oraz informacje dotyczące wykonywanych dotychczas u pacjenta badań w kierunku HCV (np. obecność przeciwciał antyHCV, leczenie przeciwwirusowe i jego okres, wcześniejszy poziom wiremii HCV).